Spandoek, aankondigingsbord, paneel op welkomstportaal plaatsen

Wilt u tijdelijk een spandoek ophangen of een aankondigingsbord plaatsen? Dan moet u een vergunning aanvragen. U moet uw aanvraag minimaal 6 weken van te voren indienen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het spandoek, bord of paneel
  • levert geen gevaar op
  • maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk
  • veroorzaakt geen overlast
  • heeft geen kwetsende afbeeldingen en teksten
 • De betreffende locatie is beschikbaar.

Een vergunning aanvragen

Kan met het volgende formulier:

Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier Spandoek, aankondigingsbord, paneel op een welkomstportaal plaatsen (pdf, 107 Kb). Vul het in en stuur het naar ons op.

Wat zijn de kosten?

Het aanvragen van deze vergunning kost niets.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Het soort spandoek, bord of paneel dat u wilt gebruiken.
 • Waar het spandoek, bord of paneel wordt opgehangen.
 • Wanneer het spandoek, bord of paneel wordt opgehangen.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken.
 • U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie