Spandoek, aankondigingsbord, paneel op welkomstportaal plaatsen

Wilt u tijdelijk een spandoek ophangen of een aankondigingsbord plaatsen? Dan moet u een vergunning aanvragen. In principe is het namelijk verboden om voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg te plaatsen.

Voorwaarden

 • Het spandoek, bord of paneel
  • levert geen gevaar op
  • maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk
  • veroorzaakt geen overlast
  • heeft geen kwetsende afbeeldingen en teksten
 • De betreffende locatie is beschikbaar.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning voor dit product kost niets.

Aanvraag

U kunt uw vergunning online aanvragen Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Let op: u moet uw aanvraag minimaal zes weken van te voren indienen.

Heeft u geen DigiD of wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het formulier Spandoek, aankondigingsbord, paneel op een welkomstportaal plaatsen (pdf, 107 Kb).

Aanpak

De volgende informatie moet u aanleveren bij het aanvragen van een vergunning:

 • het soort aankondigingsbord dat u wilt gebruiken
 • een beschrijving van de activiteit en de datum waarop de activiteit gaat plaatsvinden.

Procedure

 • Als u de aanvraag indient, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw (complete of correcte) aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kan de gemeente eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt een beslissing op uw aanvraag.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie