Incidentele standplaats

Wilt u aan de openbare weg of het openbare water incidenteel een standplaats innemen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor een standplaats op particulier terrein met een auto, kraam, tafel of een ander middel.

Een vergunning aanvragen

Kan met het volgende formulier:

Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het pdf-formulier Vergunning incidentele standplaats aanvragen (pdf, 198Kb). Vul het in en stuur het naar ons op.

Wat zijn de kosten?

Een standplaatsvergunning voor de verkoop van waren of het verstrekken van informatie kost:

  • Voor een dag: € 28,85
  • Voor meer dan een dag tot een maand: € 68,25

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

  • Een omschrijving van de activiteit.
  • De locatie, datum en het tijdstip.

Wat doen wij met uw aanvraag?

  • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld.
  • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
  • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
  • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv).
  • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken.
  • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie