Incidentele standplaats

Wilt u aan de openbare weg of het openbare water incidenteel een standplaats innemen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor een standplaats op particulier terrein met een auto, kraam, tafel of een ander middel.

U kunt uw vergunning online aanvragen Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het formulier vergunning incidentele standplaats aanvragen (pdf, 198Kb).

Kosten

Standplaatsvergunning voor de verkoop van waren of het verstrekken van informatie:

  • voor een dag € 26,95
  • voor meer dan een dag tot een maand € 63,70

(prijspeil 2021)

Aanpak

De volgende informatie moet u aanleveren bij het aanvragen van een vergunning:

  • een omschrijving van de activiteit, locatie, datum en tijdstip.

Procedure

  • Als u de aanvraag heeft gedaan, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een onvolledige melding ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
  • Doet u dit niet, dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
  • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv).
  • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
  • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie