Incidentele standplaats

Wilt u aan de openbare weg of het openbare water incidenteel een standplaats innemen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor een standplaats op particulier terrein met een auto, kraam, tafel of een ander middel.

U kunt de vergunning online aanvragen

Dat kan met het formulier dat hieronder staat.

Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Gebruik dan het pdf-formulier vergunning incidentele standplaats aanvragen (pdf, 198Kb).

Wat zijn de kosten?

Een standplaatsvergunning voor de verkoop van waren of het verstrekken van informatie kost:

  • Voor een dag: € 28,00.
  • Voor meer dan een dag tot een maand: € 66,20.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

  • Een omschrijving van de activiteit.
  • De locatie, datum en het tijdstip.

Wat doen wij met uw aanvraag?

  • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld.
  • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
  • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
  • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv).
  • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
  • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie