Marktstandplaats

Wilt u op de weekmarkt in Heerde een standplaats innemen? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Er is (passende) ruimte beschikbaar.
 • U beschikt over een eigen verkoopkraam of -wagen.

Wij willen dat zoveel mogelijk artikelgroepen op de markt worden aangeboden. Daarom verstrekken wij twee vergunningen per branche.

Wat zijn de kosten?

 • Marktgeld voor een dagplaats per strekkende meter: € 2,20
 • Het minimumbedrag voor een standplaats bedraagt € 8,80
 • Het in behandeling nemen van een aanvraag: € 67,30

U kunt uw vergunning online aanvragen

Dat kan met het formulier dat hieronder staat.

Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Gebruik dan het pdf-formulier vergunning standplaats weekmarkt aanvragen (pdf, 274Kb).

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Een registratienummer van de Kamer van Koophandel.
 • Een polis van uw WA-marktverzekering.
 • Een omschrijving van wat u wilt verkopen, de verkoopinrichting en het aantal benodigde meters.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv).
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie