Marktstandplaats

Wilt u op de weekmarkt in Heerde een standplaats innemen? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

•    Er is (passende) ruimte beschikbaar.
•    U beschikt over een eigen verkoopkraam of -wagen.

De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk artikelgroepen op de markt vertegenwoordigd te hebben. Daarom worden slechts twee vergunningen per branche verstrekt.

Kosten

 • Marktgeld voor een dagplaats per strekkende meter: € 2,10;
 • Het minimumbedrag voor een standplaats bedraagt € 8,15;
 • Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning: € 64,85.

(prijspeil 2021)

Aanvraag

U kunt uw vergunning online aanvragen.

Vergunning aanvragen Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het formulier vergunning standplaats weekmarkt aanvragen (pdf, 268Kb).

Aanpak

De volgende informatie moet u aanleveren bij het aanvragen van een vergunning:

 • Een registratienummer van de Kamer van Koophandel.
 • Een polis WA-marktverzekering.
 • Een omschrijving van wat u wilt verkopen, de verkoopinrichting en het aantal benodigde meters.

Procedure

 • Als u de aanvraag heeft ingediend, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv).
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie