Gladheidsbestrijding

Als de wegen in onze gemeente door bevriezing en sneeuwval glad worden, zorgen wij dat u daar zo weinig mogelijk last van heeft.

Gladheidsbestrijding

Vanaf eind oktober tot april rijden onze strooiwagens uit om gladheid te bestrijden.

Als het glad wordt of is, bekijkt de dienstdoende opzichter of er direct moet worden gestrooid. Wij strooien preventief, dus als het mogelijk is uit voorzorg.

Strooiroutes

Zodra de opzichter heeft doorgegeven dat de wegen in onze gemeente bestrooid moeten worden, gaan de strooiwagens op weg. Dit gebeurt binnen 1 uur na de melding.

De te rijden routes staan vast: eerst worden de hoofd- en ontsluitingswegen en een aantal fietspaden gestrooid. Dit duurt ongeveer 2 uur. Bij aanhoudende vorst en/of gladheid worden daarna in 2,5 uur tijd de overige wegen gestrooid.

Bekijk de strooiroutes

Bij sneeuwval wordt behalve gestrooid, ook geploegd. Hierbij wordt sneeuw weggeschoven naar de rand van de weg. Pas als de hoofdroute goed begaanbaar is, gaan de sneeuwschuivers aan de gang met de secundaire route.