Nederlandse nationaliteit verkrijgen via naturalisatie

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: via de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.

U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden. De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan krijgt u een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. Daar ontvangt u het naturalisatiebesluit.

Voorwaarden

Voor naturalisatie moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
  • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

  • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
  • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Kosten

Voor de naturalisatieprocedure moet u betalen. Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 1000,00. Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1276,00.

Voor een meenaturaliserend minderjarig kind is het bedrag € 147,00.

Aanvraag

U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak.

Afspraak online maken

Termijn

De beoordeling en goedkeuring van uw verzoek duurt maximaal 1 jaar.

De procedure bestaat uit 3 delen. Na een deel bij de gemeente en een deel bij de IND is er weer een deel bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een geldig verblijfsdocument
  • geboorteakte
  • huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
  • inburgeringsdiploma
  • voldoende geld. U kunt contant of met uw pinpas betalen.

Heeft u een rapport van eerste of nader gehoor? Neem dit ook mee.

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.