Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht de naturalisatieceremonie bij te wonen.

Tijdens deze bijeenkomst besteedt de gemeente aandacht aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Ook legt u een verklaring van verbondenheid af.

De burgemeester of wethouder reikt het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging persoonlijk aan u uit. Pas na ontvangst van het document bent u Nederlander geworden. U heeft dan:

  • het recht om te stemmen;
  • het recht om zelf politiek actief te worden;
  • het recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken;
  • het recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland.