Geplande verkoop, verhuur of verpachting van gemeentelijke grond

Wij maken het bekend als wij van plan zijn om gemeentelijke grond te verkopen, verhuren of te verpachten. Dit doen wij om transparant te zijn en gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen.

Wij publiceren dan de volgende informatie:

  • Datum publicatie;
  • Aanduiding grond, eigenaar aangrenzend perceel/aanduiding koper, aanduiding reden verkoop/doel/bestemming/gebruik;
  • Vervaltermijn: 14 of 20 dagen na datum publicatie.

De genoemde grond wordt verkocht, verhuurd of verpacht nadat de termijn is verstreken.

Geplande verhuur

Klein Doesburg

  • Datum publicatie: 20 januari 2024.
  • Gelegen aan de Klein Doesburg 4 te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie K, nr. 8641 gedeeltelijk, circa 46 m2. De gemeente is van plan de strook gemeentegrond te verhuren aan de aangrenzende bewoner.  
  • Termijn: 14 dagen.

Bent u ook geïnteresseerd in de genoemde grond?

Geef dit dan binnen de genoemde termijn aan ons door. Dit kan per post of e-mail:

De voorwaarden voor het kopen van gemeentegrond staan beschreven in de Notitie Grondzaken 2017 (pdf, 468Kb).

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch of per e-mail: