Groen kopen of adopteren

  • Groenstroken en restgronden kopen

    Wij verkopen soms grond. Het gaat dan om overhoeken en restgronden.

  • Adopteren van groen

    Wilt u meehelpen aan het onderhouden van het groen in uw eigen omgeving? Dan kunt u het groen in uw buurt adopteren!

  • Geplande verkoop van gemeentelijke grond

    Wij maken het bekend als wij van plan zijn om gemeentelijke grond aan een persoon of partij te verkopen. Dit doen wij om transparant te zijn en gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen.