Problemen met het riool

Als u last heeft van een rioolverstopping of een slecht functionerende afvoer, dan moet u zelf eerst het controleputje (huisaansluitputje) op of bij de erfgrens opgraven. Informatie over de ligging van het controleputje kunt u telefonisch bij ons opvragen.

Zit de verstopping op uw erf (er staat dan geen of weinig water in het putje), dan moet u dit zelf oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

Zit de verstopping buiten uw erf (het putje staat dan vol water), dan kunt u de verstopping bij ons melden.

Rioolverstopping melden of bel naar 0578 - 69 94 94.

De verstopping wordt dan zo snel mogelijk verholpen.

Storing rioolgemaal

Woont u in het buitengebied en is uw perceel aangesloten op drukriolering? Kijk dan of de lamp van het rioolgemaal brandt. Doe dit voordat u het controleputje gaat opgraven. Als de lamp brandt, is er een storing in het gemaal. 

Remondis verzorgt het onderhoud van de rioolgemalen. Bij een storing van een rioolgemaal kunt u direct met Remondis bellen: 0578 - 69 94 09.

Tijdens kantoortijden wordt de telefoon opgenomen. Buiten kantoortijden kunt u uw telefoonnummer intoetsen en wordt u binnen een half uur teruggebeld.