Briefadres

Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Maar ook als u in een vaartuig (bijvoorbeeld schippers) of voertuig woont, kunt u een briefadres aanvragen.

Heeft u wel een woonadres in Nederland? Maar wilt u uw post ontvangen op een briefadres in verband met veiligheidsredenen? U kunt hiervoor een verzoek doen bij de gemeente. 

Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Op het briefadres wordt uw post ontvangen en de ontvanger geeft het aan u door.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit).
  • Het briefadres is in Nederland.
  • Het briefadres is geen postbus.
  • Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente.
  • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

Daarnaast geldt dat de hoofdbewoner van het betreffende adres schriftelijk toestemming met reden moet geven voor uw inschrijving op dit adres.

Kosten

Een briefadres aanvragen is gratis.

Aanvraag

U vraagt het briefadres aan bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak.

Afspraak maken

Aanpak

U moet de volgende documenten meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs;
  • Schriftelijke toestemming met reden van de hoofdbewoner (ondertekend en met een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner).