Briefadres

 Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Maar ook als u in een vaartuig (bijvoorbeeld schippers) of voertuig woont, kunt u een briefadres aanvragen.

Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Op het briefadres wordt uw post ontvangen en de ontvanger geeft het aan u door.

U vraagt het briefadres aan bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak.

Afspraak maken

Kosten

Een briefadres aanvragen is gratis.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit).
  • Het briefadres is in Nederland.
  • Het briefadres is geen postbus.
  • Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente.
  • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

Daarnaast geldt dat de hoofdbewoner van het betreffende adres schriftelijk toestemming met reden moet geven voor uw inschrijving op dit adres.

Aanpak

U moet de volgende documenten meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs;
  • Schriftelijke toestemming met reden van de hoofdbewoner (ondertekend en met een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner).