Eerste inschrijving in Nederland

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit heet een eerste inschrijving.

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.
 • U moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen.
 • Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.
 • Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien.

Wilt u zich inschrijven?

Maak dan een afspraak.

Afspraak maken

Wat moet u meenemen?

 • Een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand.
 • Een akte van geboorte als u geboren bent in het buitenland.
 • Bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht.
 • Eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte;
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden);
  • geboorteakten van de kinderen.
 • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Meer informatie