Eerste inschrijving in Nederland

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij een gemeente. Heeft u niet eerder in Nederland gewoond? U moet dan een ‘eerste inschrijving’ doen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

U schrijft zich in bij de gemeente. U doet dit persoonlijk. Dit kan alleen op afspraak.

Afspraak maken

Voorwaarden

 • U moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen.
 • Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.
 • Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien.

Meenemen

Om u voor het eerst in te schrijven, heeft de gemeente van u nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt
 • Een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
 • Een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland.
 • Bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
 • Eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • geboorteakten van de kinderen

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Meer informatie