Verhuizing buitenland doorgeven

Verhuist u naar het buitenland? Geef dit dan op zijn laatst 5 dagen voor uw vertrek aan ons door. U moet uw verhuizing doorgeven als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden in het buitenland gaat wonen. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing doorgeven.

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing doorgeven, maar het hoeft niet.

Vertrekt niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen persoonlijk naar het gemeentekantoor komen om de verhuizing door te geven. Dit geldt ook voor minderjarigen. Maak hiervoor online aan afspraak.

Afspraak verhuizing buitenland maken

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de verhuizing online doorgeven.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar.
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.
  • Curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld.
  • Meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Heeft u een afspraak gemaakt om de verhuizing op het gemeentekantoor door te geven? Neem dan het volgende document mee:

Kosten

Een verhuizing doorgeven is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.