Verhuizing buitenland doorgeven

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. 

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

Als niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Maak hiervoor online aan afspraak.

Afspraak verhuizing buitenland maken

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de verhuizing online doorgeven.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar.
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.
  • Curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld.
  • Meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Heeft u een afspraak gemaakt om de verhuizing op het gemeentekantoor door te geven? Neem dan het volgende document mee:

Kosten

Een verhuizing doorgeven is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wie krijgt uw gegevens?

Op www.rijksoverheid.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen (Brp) mogen ontvangen. Deze organisaties worden geïnformeerd over uw verhuizing.