Verhuizing buitenland doorgeven

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. 

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

Verhuizing melden

Als niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland vertrekt, dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland kan alleen op afspraak.

Blijft er niemand achter op uw woonadres? Dan kunt u de verhuizing online doorgeven.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar.
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.
  • Curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld.
  • Meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Meenemen

Heeft u een afspraak gemaakt om de verhuizing naar het buitenland aan de balie van het gemeentekantoor door te geven? Neem dan het volgende document mee:

Kosten

Een verhuizing doorgeven is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wie krijgt mijn gegevens?

Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen (Brp) mogen ontvangen. Deze organisaties worden geïnformeerd over uw verhuizing.