Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke stichting, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van B&W van de gemeente Heerde over alle mogelijke onderwerpen in het sociaal domein.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke stichting, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van B&W van de gemeente Heerde over alle mogelijke onderwerpen in het sociaal domein.

Wilt u contact met de Adviesraad Sociaal Domein of meer informatie? Kijk dan op www.asdheerde.nl.