Hoge energiekosten ondernemers

De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. De rijksoverheid heeft daarom een aantal regelingen ingesteld om het grootste deel van het mkb te helpen.

Energie prijsplafond voor kleinverbruikers

In 2023 krijgt u hulp bij het betalen van de energierekening van uw bedrijf. Dit in de vorm van een prijsplafond. Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Op uw energierekening ziet u of u een aansluiting heeft als kleinverbruiker. U kunt dit ook navragen bij uw netbeheerder. Het gaat hier meestal om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. De regeling is gelijk aan het prijsplafond op energie voor alle huishoudens. 

 • Wie: kleinverbruikers met hoge energiekosten.
 • Periode: vanaf 1 januari 2023.
 • Plafond gas: maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor het verbruik boven dit plafond betaalt u het tarief zoals opgenomen in uw energiecontract.
 • Plafond elektriciteit: maximale tarief € 0,40 per KWh tot een verbruik van 2.900 KWh. Voor het verbruik boven dit plafond betaalt u het tarief zoals opgenomen in uw energiecontract.

Meer informatie over het prijsplafond.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)

Voor de zogenoemde energie-intensieve mkb’ers is er de landelijke regeling TEK: Tegemoetkoming Energiekosten-regeling. De regeling is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat uit een deel van de kostenstijging in 2022 en 2023. De regeling is bedoeld om ruimte te geven om een bedrijf te verduurzamen of het bedrijfsmodel te veranderen om de hoge energieprijzen in de toekomst terug te verdienen.

 • Wie: 
  • Mkb-onderneming (check via mkb-toets), ingeschreven KvK.
  • Verbruik minimaal 5.000m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit per jaar.
  • Energiekosten zijn minimaal 7% van uw omzet.
  • Minder dan 250 werknemers, een jaaromzet minder dan € 50 miljoen en jaarbalans minder dan € 43 miljoen.
 • Periode: 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. 
 • Plafond: 50% van het bedrag dat u meer betaalt aan energiekosten dan de drempelprijs tot een maximumbedrag van € 160.000,- . De drempelprijs is € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. 

De regeling is geopend. U kunt een aanvraag doen. Kijk op www.rvo.nl voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Borgstelling MKB-kredieten uitbreiding: BMKB-Groen regeling

Het kabinet maakt extra geld vrij voor verduurzaming van het mkb met de BMKB-groen regeling. U gebruikt deze regeling voor investeringen waarmee u uw bedrijfspand of bedrijfsmiddelen verduurzaamt. U krijgt een borgstelling tot maximaal 67,5% van een krediet dat u aanvraagt om te verduurzamen. De overheid staat garant voor dit percentage. U kunt daardoor bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand krijgt. Zodra er meer informatie over deze regeling bekend is, vullen wij dit aan op deze pagina. Er bestaat al een Borgstelling MKB-kredieten. Deze regeling staat nog open tot 1 juli 2023.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp en een zonneboiler. De regeling staat open voor aanvragen. Meer informatie.

Meer informatie over hoge energiekosten

Heeft u behoefte aan een gesprek of een afspraak?

Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris, Riëtte Bijsterbosch. Dat kan op de volgende manieren:

Project Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Wij zijn samen met het Bedrijven Contact Heerde (BCH) via het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen, bezig met het ‘energievraagstuk’. Hoe wij ondernemers hierin kunnen ondersteunen, faciliteren of met elkaar kunnen verbinden. Er is een parkmanager aangesteld om onder andere hiermee aan de slag te gaan. Op de pagina Bedrijventerreinen staat meer informatie over de parkmanager.

Handige links