Regionaal Programma Werklocaties

In het Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe (RPW Noord-Veluwe) beschrijven de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde hoe ze de komende jaren de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio en in hun gemeenten zien. 

Op 12 november 2019 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland het RPW Noord-Veluwe 2019 vastgesteld. Hiermee is het RPW Noord-Veluwe 2019 het toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen voor bedrijventerreinen. 

Regionale aanpak

Ondersteunen van de economische ontwikkeling is een regionale zaak, ook voor bedrijventerreinen. Belangrijk is het regionale samenspel, ook in relatie tot de arbeidsmarkt en duurzaamheid. Samen zorgen wij ervoor dat de juiste bedrijven zich op de juiste plek in deze regio kunnen vestigen en ontwikkelen.

De komende jaren wordt vooral ingezet op de kwaliteit van de bestaande terreinen:

  • Het voorkomen van leegstand
  • Het goed blijven onderhouden van de openbare ruimte
  • Aandacht voor duurzaamheid, zowel voor energie- als grondstoffengebruik.

In het RPW Noord-Veluwe zijn twee subregio’s:
•    Subregio W-NV: gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk; en
•    Subregio N-NV: gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde

De aanleiding voor de samenwerking in twee subregio’s is het onderscheid in twee marktregio’s voor bedrijventerreinen en de oriëntatie.  Bedrijven richten zich bij vestiging of hervestiging veelal óf op het noordelijke deel van de Noord-Veluwe (N-NV: gemeenten/oriëntatie op regio Zwolle) of op de westkant van de Noord-Veluwe (W-NV: eigenstandig met oriëntatie op Flevoland en westelijk deel Food Valley). Ditzelfde geldt voor de arbeidsmarktoriëntatie en –pendel.

Vervolg

Het RPW Noord-Veluwe 2019 heeft geen vaste looptijd. Het wordt aangepast wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, maar in ieder geval elke vier jaar.

Terug naar de pagina Bedrijfslocaties