Gebiedsontwikkeling Hoenwaard

De Hoenwaard is een uiterwaardegebied van de IJssel. Samen met bewoners en ondernemers in het gebied werken wij aan een levendige Hoenwaard in 2030.

De 5 overheidsorganisaties die hierin samenwerken zijn provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem en Heerde. 
 
In 2017 zijn meerdere losse initiatieven samengebracht. Met de betrokken overheden en vertegenwoordigers uit het gebied is intensief samengewerkt aan een gedragen toekomstperspectief voor de Hoenwaard (2018). Dit toekomstperspectief is vervolgens uitgewerkt in het gebiedsplan Hoenwaard 2030 (2021).

In het gebiedsplan wordt beschreven hoe de waterkwaliteit, de natuur, de kades en het gemaal binnen de Hoenwaard verbeterd kunnen worden. Ook wordt gekeken welke ruimte er is voor kleinschalige ontwikkelingen, zoals bedrijfsactiviteiten en recreatie in het gebied. De komende jaren worden deze opgaven volledig uitgewerkt naar een herinrichtingsplan voor het gebied.

Klik voor meer informatie op de volgende link:

www.hoenwaard2030.nl.