Recreatiezonering op de Veluwe

De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. Het gebied is populair bij recreanten die er graag komen om van die prachtige natuur te genieten.

Maar de natuur op de Veluwe gaat helaas achteruit. Eén van de oorzaken is verstoring door recreanten, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken.

Om te zorgen voor een betere balans tussen natuur en recreatie is het Recreatiezoneringsplan Veluwe opgesteld.  U kunt het vastgestelde plan bekijken op de website van de provincie Gelderland. Met de volgende link komt u direct op de juiste pagina.

Recreatiezonering op de Veluwe