Verordeningen

Voor alle burgers, bedrijven en instellingen gelden bepaalde voorschriften. Deze algemeen verbindende voorschriften worden ook wel verordeningen genoemd.