Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Let op: er is ook een Verordening begrafenisrechten gemeente Heerde.