Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen