Een petitie aanbieden

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W) nemen belangrijke besluiten over de gemeente. Die besluiten kunnen ook voor u van belang zijn. Als u aandacht wil vragen voor een onderwerp, of u bent het niet eens met beleid, dan kunt u een petitie starten.

Een petitie is vormvrij. De raadsgriffie kan u adviseren over het opstellen van een petitie.

U kunt een petitie via de raadsgriffie naar de gemeenteraad sturen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Stuur een e-mail naar griffie@heerde.nl
  • Stuur een brief naar Postbus 175, 8180 AD Heerde

De raadsleden beslissen wat ze met de petitie gaan doen en of ze actie ondernemen om uw petitie te steunen. Dit kan bijvoorbeeld door het onderwerp tijdens een commissievergadering of raadsvergadering aan de orde te stellen. 

Terug naar de hoofdpagina