Inspreken

De inspreekavonden gaan altijd vooraf aan de commissievergaderingen. De fracties hebben hun standpunt dan nog niet ingenomen. Op die manier kunnen ze uw mening over het onderwerp beter meenemen!

De inspreekavonden staan op de website van de gemeenteraad. Klik hiervoor op de volgende link:

Overzicht inspreekavonden

Inspreken kan alleen over onderwerpen die op de agenda van de raadscommissie staan.

U moet zich aanmelden bij de raadsgriffie. Aanmelden kan tot 10:00 uur op de werkdag voorafgaand aan de inspreekavond. U kunt de raadsgriffie op de volgende manieren bereiken:

U moet daarbij de volgende informatie doorgeven:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Het onderwerp waarover u wilt inspreken

Uitgebreide informatie over het inspreken, bijvoorbeeld over hoe het werkt, krijgt u na uw aanmelding.

Terug naar de hoofdpagina