Huisstijl gemeente Heerde

De gemeentelijke organisatie van Heerde heeft sinds 1 januari 2009 een eigen huisstijl. Deze is gebaseerd op het al lang bestaande wapen voor de gemeente.

Om zich duidelijk te kunnen onderscheiden van andere organisaties en groepen in de gemeente, heeft de gemeentelijke organisatie een eigen versie van het wapen laten ontwikkelen. Deze wordt altijd samen gebruikt met de tekst 'Gemeente Heerde', die samen het logo vormen.

Kenmerken huisstijl

Wat zijn nu de belangrijkste kenmerken van de nieuwe huisstijl?

  • Ten eerste het logo. Een speciaal voor de gemeente Heerde ontwikkelde vorm van het wapen, met daarbij de tekst 'Gemeente Heerde' in een bijpassende lettertype. Deze twee elementen zijn vrijwel onlosmakelijk verbonden tot één logo.
  • Een tweede belangrijk onderdeel is het silhouet van de gemeente. Op folders en dergelijke zult u deze meestal terugvinden in het wit op een gekleurde achtergrond. Op bijvoorbeeld briefpapier en de gemeentepagina in het blauw. In het silhouet staan allerlei elementen van de samenleving van Heerde weergegeven.
  • Ten derde is er voor de opmaak van documenten, folders en dergelijke een herkenbare opmaak, waarin fotografie een belangrijke plaats inneemt. Bovendien worden op de foto's vaak mensen centraal gezet, omdat deze centraal staan voor de gemeente. Voor de uitstraling geldt, dat deze daardoor minder statisch is.
  • Tenslotte wordt er een vast lettertype gebruikt, dat bij deze tijd past en toch ook enigszins tijdloos is. Door voldoende witruimte te gebruiken, ontstaat er een 'open' beeld.

Auteursrechten

De huisstijl van de gemeente Heerde is beschermd door auteursrechten. Dit betekent dat anderen geen gebruik mogen maken van het logo of silhouet. Wanneer externen deze toch nodig hebben (bijvoorbeeld scholieren die een werkstuk maken of partners van de gemeente Heerde die een gezamenlijk document voorbereiden), moeten zij contact opnemen met de gemeente Heerde.