Glas

Verpakkingsglas, zoals flessen en potten, kan worden hergebruikt. U kunt uw glas kwijt in de glascontainers.

U vindt deze containers bij de supermarkten. In Veessen staat een glascontainer op sportpark De Noord en in Vorchten kunt u het glas kwijt in de container tegenover de kerk.

De locaties staan ook op de website van ROVA en in de ROVA-app.