Afval

 • Inzamelkalender

  Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en eenvoudig wanneer ROVA uw containers komt legen. U kunt de inzamelkalender op verschillende manieren bekijken.

 • Wat hoort waar?

  Mag een pizzadoos bij het oud papier? En hoe zit het met spuitbussen? Lees op de website van ROVA hoe u afval het beste kunt scheiden.

 • Grof huishoudelijk afval

  Grof huishoudelijk afval (grofvuil) is al het huishoudelijk afval dat niet in de restcontainer past of hoort. Bekijk waar u uw grof huishoudelijk afval en tuinafval kunt storten.

 • Klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten. Deze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Bekijk waar u uw klein chemisch afval kunt brengen.

 • Verpakkingsglas

  Verpakkingsglas is al het glas dat gebruikt is als eenmalige verpakking voor drank en voedsel. U kunt het glas wegbrengen naar de glascontainers. Statiegeldflessen kunt u in de supermarkt inleveren.

 • Zwerfafval melden

  Ziet u zwerfafval? Geef het aan ons door. U kunt uw melding online doen.

 • Opruimmateriaal zwerfafval

  Veel inwoners van gemeente Heerde zijn op eigen initiatief bezig met het opruimen van zwerfafval. Opruimmateriaal kunt u via de website van Mooi Schoon aanvragen.

 • Ondergrondse restafvalcontainers

  Op verschillende locaties staan ondergrondse containers voor restafval. Deze containers kunt u gebruiken als uw restafval niet meer in uw container past en u dit toch kwijt wilt.

 • Afvalcontainer of -pasje

  Bekijk hoe u een afvalcontainer of -pasje kunt aanvragen of omwisselen.

 • Kringloopwinkel de Rode Beer

  Heeft u spullen die nog heel, bruikbaar en verkoopbaar zijn en een tweede leven verdienen?

 • NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker

  Met een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde post meer.

 • Positieve uitkomst tweejaarlijks onderzoek ROVA

  ROVA zamelt voor onze gemeente huishoudelijk restafval en grondstoffen in. Elke 2 jaar onderzoekt ROVA hoe inwoners kijken naar de afvaldienstverlening. In het najaar van 2022 was het weer tijd voor dit bewonersonderzoek.

 • Een echte Terugwinnaar maakt van afval weer grondstof

  Samen maken we van ons afval weer grondstof! Zo luidt de boodschap van de gemeente Heerde. “Een groot deel van ons afval bestaat uit producten die je opnieuw kunt gebruiken als grondstof,” vertelt wethouder Stephan Nienhuis. “Helaas zien we toch nog veel rommel tussen met name het plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd). Dat is jammer, want vervuild pmd kan niet goed gerecycled worden. Daarom beginnen wij samen met ROVA vanaf 6 maart met de aanpak #Terugwinnaars.”