Milieu

  • Certificering en sanering bovengrondse dieseltanks

    Sinds 1 januari 2015 moeten alle bovengrondse tanks, die bestemd zijn voor vloeibare brandstoffen zoals diesel, zijn voorzien van een installatiecertificaat. Dit geldt voor alle tanks met een inhoud van 300 liter of meer, dus óók voor kleine dieseltanks van bijvoorbeeld agrarische bedrijven, loonbedrijven en garagebedrijven.

  • Toezicht en handhaving

    Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voert sinds 2013 milieutaken op de Noord-Veluwe uit. Dit gebeurt in opdracht van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en van de Provincie Gelderland.

  • Atlas leefomgeving (externe link)

    In de Atlas Leefomgeving staat veel basisinformatie over uw leefomgeving, het overheidsbeleid en de invloed van factoren zoals lucht of natuur op de gezondheid.

Uitgelicht