Certificering en sanering bovengrondse dieseltanks

Sinds 1 januari 2015 moeten alle bovengrondse tanks, die bestemd zijn voor vloeibare brandstoffen zoals diesel, zijn voorzien van een installatiecertificaat.

Dit geldt voor alle tanks met een inhoud van 300 liter of meer, dus óók voor kleine dieseltanks van bijvoorbeeld agrarische bedrijven, loonbedrijven en garagebedrijven.

U moet als eigenaar van de tank een installatiecertificaat voor uw tank hebben. Alleen een erkend installateur mag een installatiekeuring uitvoeren en een installatiecertificaat afgeven.

Risico’s van een tank zonder installatiecertificaat

Heeft u een dieseltank zonder installatiecertificaat op uw erf of binnen uw bedrijf? Dan loopt u het risico dat uw verzekeraar de schade niet vergoedt in geval van calamiteiten.

Daarnaast kan het bevoegd gezag (de gemeente) handhavend optreden, door middel van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Als u geen installatiecertificaat kunt tonen, riskeert u ook een boete. Laat daarom uw tank altijd certificeren.

Als een installatiecertificaat niet kan worden afgegeven

Als uw olietank niet meer voorzien kan worden van een installatiecertificaat, moet deze  tank door een erkende saneerder verwijderd worden. Vaak zijn dit tanks die voor 1 januari 2000 in gebruik zijn genomen en/of niet zijn voorzien van een mangat.

Na de verwijdering van de tank verstrekt de erkende saneerder u een saneringscertificaat. Dit saneringscertificaat moet u bij een controle door de gemeente of de omgevingsdienst kunnen tonen. Als u dit niet kunt, riskeert u een boete.

Saneren mag alleen door een erkende saneerder

Het vervoeren van een ongereinigde dieseltank is verboden, behalve voor bedrijven die hiervoor een ontheffing hebben (erkende saneerders). Het afgeven van de tank aan een particuliere koper, oudijzerhandelaar, oliehandelaren of andere bedrijven zonder ontheffing is daarom niet toegestaan.

U moet na sanering van een tank een saneringscertificaat kunnen tonen aan het bevoegd gezag (de gemeente). Uitsluitend een erkende saneerder kan een dergelijk certificaat aan u afgeven. Een verschrotingsbewijs of een enkele afvalbon is geen saneringscertificaat.

Als wordt geconstateerd dat een dieseltank van uw erf of uit uw bedrijf is verwijderd en u kunt geen saneringscertificaat tonen, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. U bent namelijk als eigenaar van de tank verantwoordelijk voor een juiste sanering van uw tank.

Waar vind ik erkende tanksaneerders?   

Via internet kunt u als volgt nakijken welke bedrijven een tanksanering uit mogen voeren:

  1. Ga naar www.kiwa.nl
  2. Vul in het vakje ‘Norm/BRL’ de gezochte certificering in, namelijk K902
  3. Klik op de knop ‘Zoek’ en een alfabetische lijst van bedrijven die een tank mogen saneren wordt weergegeven.

Verdere informatie en vragen

Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen en antwoorden.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen team Vergunningen en Handhaving, via telefoonnummer (0578) 69 94 94.