Onroerende zaakbelasting

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. 

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak.

Kosten

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf, het percentage voor belastingjaar 2021 bedraagt:

  • de gebruikersbelasting: 0,2260%
  • de eigenarenbelasting:
    • voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1497%
    • voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,3063%