Onroerende zaakbelasting

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerende zaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. 

Wij bepalen de hoogte van de OZB op 1 januari. Dit doen wij op basis van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de OZB voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen OZB. De notaris verrekent deze bedragen.

De onroerende zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage voor belastingjaar 2024 is:

  • de gebruikersbelasting: 0,2442% van de WOZ-waarde.
  • de eigenarenbelasting:
    • voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1211% van de WOZ-waarde.
    • voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,3321% van de WOZ-waarde.

U krijgt van ons een belastingaanslag. Hierop staat het bedrag vermeld dat u moet betalen.