Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding. Kwijtschelding betekent dat u de belasting niet, of niet helemaal hoeft te betalen. Om te bepalen of u hiervoor kwijtschelding kunt krijgen, kijken wij naar uw inkomen, vermogen en uitgaven.

Bent u toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (Wsnp)? Geef dan het aanslagbiljet aan uw Wsnp-bewindvoerder. U hoeft het aanvraagformulier niet in te vullen.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

De belastingaanslag over het afval bestaat uit 2 delen:

  • een vast jaarbedrag (afvalstoffenheffing) voor het lopende jaar. In dit geval is dat 2024.
  • een bedrag voor het aantal keren dat u de restafvalcontainer in 2024 aan de weg heeft gezet, of een afvalzak in de verzamelcontainer deed.

Het vaste jaarbedrag (afvalstoffenheffing) kan helemaal kwijtgescholden worden. Het kwijt te schelden bedrag voor het aantal ledigingen kan per jaar verschillen. Heeft u meer aanbiedingen van afval gedaan, dan wij kwijtschelden, dan betaalt u dit verschil. Voor extra afvalcontainers krijgt u geen kwijtschelding.

Bekijk de voorwaarden voordat u een aanvraag doet

Dit kan via de volgende link:

Voorwaarden aanvragen kwijtschelding

Een aanvraag voor kwijtschelding doen

Dit kan met het volgende formulier:

Kwijtschelding aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

U kunt ook schriftelijk kwijtschelding aanvragen (pdf, 205Kb). Vul het formulier volledig in, voeg alle gevraagde documenten toe en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

  • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
  • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met het formulierenteam.

Kwijtschelding van de waterschapsbelasting

Dit vraagt u aan bij het waterschap (GBLT). Klik hiervoor op de volgende link:

Kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen

De kostendelersnorm wordt toegepast

Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met het aantal volwassenen vanaf 27 jaar dat een woning deelt. Als er meer personen in één woning wonen, kunnen zij namelijk samen de woonkosten delen. Deze regel noemen we de kostendelersnorm. Door de kostendelersnorm kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Beslissing op uw aanvraag

Als uw aanvraag in behandeling is, ontvangt u automatisch uitstel van betaling. Wij nemen binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. U ontvangt deze beslissing in een brief. Als wij uw aanvraag niet binnen 8 weken kunnen beoordelen, mogen wij de termijn eenmaal verlengen. Als dit het geval is, ontvangt u een brief hierover.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op volgende manieren:

Kijk ook eens bij onderstaande onderwerpen. Misschien zit het antwoord op uw vraag hier al bij.

Terugbetaling kwijtgescholden bedrag

Heeft u de belastingaanslag volledig of gedeeltelijk betaald? En krijgt u kwijtschelding? Dan storten wij het bedrag waar u recht op heeft terug. Op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. 

Als wij uw rekeningnummer niet hebben dan vragen wij het bij u op. Wij storten het bedrag terug als wij het rekeningnummer van u hebben ontvangen.

Betalingsregeling

Is uw verzoek om kwijtschelding helemaal of voor een deel afgewezen en lukt het u niet om de belastingaanslag in één keer te voldoen? Dan kunt u vragen om een betalingsregeling voor het bedrag dat nog openstaat. Wij gebruiken een betalingsregeling van maximaal 10 termijnen. U kunt uw aanvraag mailen naar: invordering@heerde.nl.

Automatische kwijtschelding

Heeft u al eerder kwijtschelding gekregen en blijft uw (financiële) situatie gelijk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U hoeft dan niet elk jaar een aanvraag in te dienen. U moet ons wel toestemming geven om uw gegevens automatisch te controleren op basis van de gegevens van het UWV, de RDW en de Belastingdienst. 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een administratief beroepschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit moet u binnen 10 dagen doen (wettelijke verplichting) na dagtekening van de beslissing.

In het administratief beroepschrift moet u omschrijven waarom u het niet eens bent met ons besluit. Het college van burgemeester en wethouders doet zo snel mogelijk uitspraak op uw administratief beroepschrift. U ontvangt de uitspraak in een brief.