Nadeelcompensatie aanvragen

Voortgang: 0%.

Inleiding

U moet bij deze aanvraag een aantal bijlagen meesturen. Zorg ervoor dat u deze documenten (zie hieronder) digitaal klaar heeft staan. U kunt dit online formulier namelijk niet tussentijds opslaan en u wordt na 15 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd bij DigiD. 

Mee te sturen documenten

  • Kopie eigendomsbewijs van onroerende zaak of huurovereenkomst of pachtovereenkomst of eventueel contract economische overdracht.
  • Eventuele relevante schriftelijke bewijzen die uw aanvraag ondersteunen.
  • Bij een gemachtigde: schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de gemachtigde bevoegd is om namens u op te treden.

Let op: alle bijlagen die aan dit formulier worden toegevoegd mogen bij elkaar niet groter zijn dan 7MB.

Heeft u de documenten digitaal beschikbaar? Klik dan op 'volgende' om in te loggen met DigiD.