Tegemoetkoming premie zorgverzekering aanvragen (digitaal)

Informatie vooraf

Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering aanvragen. Hiervoor gelden wel enkele eisen. Deze eisen en meer informatie vindt u op de website Zorgvraag Heerde (opent in een nieuw venster of tabblad).

Meesturen

U moet bij deze online aanvraag de volgende bewijsstukken meesturen van u (en uw eventuele partner):

 1. Een salarisspecificatie, loonstrook of bankafschrift, waarop vermeld staat wat uw netto inkomsten over de maand januari zijn. Dit geldt ook voor uw eventuele partner.
 2. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u chronisch ziek en/of gehandicapt bent. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
  • Een beschikking van de gemeente Heerde dat u bijzondere bijstand chronisch zieken en/of gehandicapten toegekend heeft gekregen.
  • Een brief van het CAK waaruit blijkt dat u WTCG-korting kreeg in voorgaande jaren.
  • Een rapport waaruit blijkt dat u bent afgekeurd als gevolg van een chronische ziekte.
  • Nota’s van voorgeschreven medicijnen op naam, waaruit blijkt dat u chronisch ziek en/of gehandicapt bent (bijvoorbeeld insuline).

    U hoeft slechts 1 van de onder 2 vermelde bewijsstukken aan te leveren.

Let op: zorg dat u deze bijlagen digitaal beschikbaar heeft, want u kunt het online formulier niet tussentijds opslaan en u wordt na 15 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd bij DigiD.

De bestandsgrootte van de bestanden mag samen niet meer dan 7Mb zijn.

Partner

Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap en/of woont u met iemand samen? Dan moet uw partner ook inloggen met zijn/haar DigiD.

Ga naar de volgende pagina om in te loggen met uw DigiD.