Toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht met websites waarvoor de gemeente Heerde verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Dit overzicht is gebaseerd op het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een eventuele toegankelijkheidsverklaring wordt in het overzicht vermeld, zodra deze beschikbaar is.

Gemeente Heerde Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
heerde.nl Hoofdwebsite Verklaring
zorgvraag.heerde.nl Zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen Verklaring
sociaaldomein.heerde.nl Kaderdocument sociaal domein Verklaring
iburgerzaken.heerde.nl Online aanvraagformulieren Burgerzaken Verklaring
internetafspraken.heerde.nl Afsprakenmodule Verklaring
heerde.bestuurlijkeinformatie.nl Raadsinformatiesysteem Verklaring
heerde.begrotingsapp.nl Financiële stukken Toelichting
actiefheerde.nl Lokaal sportaanbod Verklaring
depluheerde.nl Steunpunt mantelzorgers en vrijwilligers Toelichting
samenwerkenaan.heerde.nl Participatieplatform Verklaring
Overig (regio, samenwerking) Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
inzamelkalender.rova.nl Inzamelkalender Verklaring
streekarchiefepe.nl Streekarchief gemeenten Hattem, Heerde en Epe -
verlorenofgevonden.nl Overzicht en melden van gevonden en verloren voorwerpen -
regionaalenergieloket.nl/heerde Regionaal Energieloket Verklaring
heerde-energiek.nl Energiecoöperatie -
laadpaalaanvragen-oost.nl Aanvragen openbare laadpalen -
zonatlas.nl/heerde  Tonen geschiktheid dak voor opwekking zonne-energie -
visitheerde.com Toeristische informatie -
visitveluwe.nl Toeristische informatie -
veluweop1.nl Samenwerking Veluwe -
cleantechregio.nl Samenwerkingsregio -
startpuntgeldzaken.nl/heerde Geldplannen -
zorgregiomijov.nl Inkoop en transformatie jeugdhulp, Wmo en MO/BW -
lucrato.nl Werkbedrijf -
factorwerk.org Werkbedrijf -
vitalevakantieparken.nl Vitale vakantieparken -
talentenregio.nl Doorontwikkeling medewerkers, samenwerking tussen gemeenten -
upgradejezelfregiozwolle.nl Informatie over doorontwikkelen arbeidsmarkt Regio Zwolle -
mijnopladers.nl Vragen rondom opvoeden delen, hulp aanbieden en vragen -