Toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht met websites waarvoor de gemeente Heerde verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Dit overzicht is gebaseerd op het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een eventuele toegankelijkheidsverklaring wordt in het overzicht vermeld, zodra deze beschikbaar is.

Gemeente Heerde Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
heerde.nl Hoofdwebsite Verklaring
zorgvraag.heerde.nl Zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen Verklaring
iburgerzaken.heerde.nl Online aanvraagformulieren Burgerzaken Verklaring
internetafspraken.heerde.nl Afsprakenmodule Verklaring
ris2.ibabs.eu/Heerde Raadsinformatiesysteem -
heerde.begrotingsapp.nl Financiële stukken Toelichting
actiefheerde.nl Lokaal sportaanbod Verklaring
depluheerde.nl Steunpunt mantelzorgers en vrijwilligers Toelichting
samenwerkenaan.heerde.nl Participatieplatform Verklaring
verlorenofgevonden.nl Overzicht en melden van gevonden en verloren voorwerpen -
Overig (regio, samenwerking) Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
inzamelkalender.rova.nl Inzamelkalender -
streekarchiefepe.nl Streekarchief gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek -
regionaalenergieloket.nl/heerde Regionaal Energieloket Verklaring
heerde-energiek.nl Energiecoöperatie -
zonatlas.nl/heerde  Tonen geschiktheid dak voor opwekking zonne-energie -
visitheerde.com Toeristische informatie -
visitveluwe.nl Toeristische informatie -
veluweop1.nl Samenwerking Veluwe -
cleantechregio.nl Samenwerkingsregio -
startpuntgeldzaken.nl/heerde Geldplannen -
zorgregiomijov.nl Inkoop en transformatie jeugdhulp, Wmo en MO/BW -
lucrato.nl Werkbedrijf -
factorwerk.org Werkbedrijf -
vitalevakantieparken.nl Vitale vakantieparken -
talentenregio.nl/gemeente/heerde Doorontwikkeling medewerkers, samenwerking tussen gemeenten -
upgradejezelfregiozwolle.nl Informatie over doorontwikkelen arbeidsmarkt Regio Zwolle -
mijnopladers.nl Vragen rondom opvoeden delen, hulp aanbieden en vragen -