Toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht met websites waarvoor de gemeente Heerde verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Dit overzicht is gebaseerd op het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een eventuele toegankelijkheidsverklaring wordt in het overzicht vermeld, zodra deze beschikbaar is.

Websites Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
heerde.nl Hoofdwebsite Verklaring
stipheerde.nl Zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen Verklaring
sociaaldomein.heerde.nl Kaderdocument sociaal domein Verklaring
iburgerzaken.heerde.nl Online aanvraagformulieren Burgerzaken Verklaring
internetafspraken.heerde.nl Afsprakenmodule Verklaring
heerde.bestuurlijkeinformatie.nl Raadsinformatiesysteem Verklaring
heerde.begrotingsapp.nl Financiële stukken Verklaring
iparticipatie.heerde.nl/iparticipatie Digitaal loket voor het aanvragen van producten en diensten Participatie Verklaring
samenwerkenaan.heerde.nl Participatieplatform Verklaring
heerde.archiefweb.eu Webarchief Verklaring
vrijwilligheerde.nl Vrijwilligerswerk Verklaring
heerde.smartmap.nl Online gemeentemagazine Heerde Verklaring
streekarchiefepe.nl Streekarchief gemeenten Hattem, Heerde en Epe Verklaring
gezondverzekerd.nl/gemeente/heerde Website over de Gemeentepolis Verklaring
verlorenofgevonden.nl Overzicht en melden van gevonden en verloren voorwerpen Verklaring
regionaalenergieloket.nl/heerde Regionaal energieloket Verklaring
startpuntgeldzaken.nl/heerde Geldplannen Verklaring
afvalkalender.rova.nl Afvalkalender ROVA Verklaring
mijnopladers.nl Vragen rondom opvoeden delen, hulp aanbieden en vragen Verklaring
Apps Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
- Inzamelkalender ROVA Verklaring
- Ibabs Verklaring