Achternaam voor uw kind kiezen

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. Vanaf 1 januari 2024 kan dit ook een gecombineerde achternaam zijn. U moet uw keuze vastleggen voor de geboorte of bij de geboorteaangifte van uw eerste kind. 

Wilt u dit voor de geboorte vastleggen?

Maak dan een afspraak. Bel hiervoor naar 0578 - 69 94 94. Beide ouders moeten bij de afspraak aanwezig zijn. 

En anders legt uw keuze vast bij de geboorteaangifte.

U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen

Alle kinderen die u daarna binnen dezelfde relatie krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Lees meer over een achternaam kiezen voor uw kind op de website van de Rijksoverheid.

Keuze van de naam

Is uw kind geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap? 

Dan krijgt het de achternaam van de vader of de meemoeder (= vrouwelijke echtgenote of geregistreerde partner van de moeder), als u beschikt over een anonieme donorverklaring. U laat een akte van naamskeuze opmaken als het kind de achternaam van de moeder moet krijgen.

Is uw kind geboren tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen, beschikt u niet over een anonieme donorverklaring én is of wordt het kind niet erkend? 

Dan krijgt het kind de achternaam van de 'dragende' moeder. Er is een akte van naamskeuze nodig als het kind de achternaam van de andere vrouw moet krijgen. Is er al een kind waarover de moeder en de vrouw beide het gezag hebben? Dan krijgen volgende kinderen die tijdens dit huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren dezelfde achternaam als het eerste kind. Ongeacht wie de 'dragende' moeder is. 

Is uw kind geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Dan krijgt het de achternaam van de moeder. Als u wilt u dat uw kind de naam van de vader of meemoeder krijgt, dan moet het kind worden erkend. Bij de erkenning kiest u dan de achternaam van het kind.

Niet veranderen en uitzondering

U kunt de keuze van de achternaam achteraf niet meer veranderen. Behalve als u na de naamskeuze bij erkenning gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Geef dan bij het regelen van uw huwelijk of partnerschap duidelijk aan dat u de achternaam van de kinderen wilt wijzigen.

Meenemen bij het aanvragen

Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders.

Wat zijn de kosten?

Het doorgeven van een naamskeuze is gratis.

Als u gebruik wilt maken van de overgangsregeling voor een dubbele achternaam: 

  • € 75,- voor het eerste kind
  • € 50,- voor ieder volgend kind
Dubbele achternaam kind

Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe wet ingegaan: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Dit betekent dat u als ouders de mogelijkheid heeft om uw kind ook een combinatie van uw achternamen te geven. Dit kan tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind. De keuze is eenmalig en geldt ook voor volgende kinderen.

Overgangsregeling

Er is ook een overgangsregeling. Dat betekent dat ouders van wie alle kinderen zijn geboren na 1 januari 2016 de achternaam kunnen laten aanpassen in een gecombineerde achternaam. De kosten hiervoor zijn € 75,- voor een eerste kind en € 50,- voor elk volgend kind. De aanpassing kan alleen voor alle kinderen samen.

De overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025.

Welke combinaties zijn mogelijk?

Mensen hebben verschillende typen achternamen. De meeste mensen hebben een enkele achternaam maar het komt ook voor dat iemand nu al een dubbele achternaam heeft. In dat geval worden deze namen gezien als 1 achternaam. De gecombineerde achternaam wordt zonder streepje ertussen geschreven. In de factsheet van de Rijksoverheid staan een aantal voorbeelden van de mogelijkheden met een gecombineerde achternaam.

Adoptie

Bij adoptie zijn er andere combinaties mogelijk. Als de (adoptie)ouders voor hun eerste kind hebben gekozen voor de achternaam van een van hen of voor een combinatie daarvan, dan kan een volgend adoptiekind die naam ook krijgen. Zij kunnen daarnaast kiezen voor de oorspronkelijke naam van het adoptiekind. Tenslotte kunnen zij (een deel van) de oorspronkelijke achternaam van het adoptiekind combineren met de eerder gekozen achternaam van een van hen beiden. Verschillende adoptiekinderen in het gezin kunnen dus dezelfde achternaam hebben, of verschillende achternamen. Bekijk de factsheet van de Rijksoverheid voor voorbeelden.

Wat is het maximaal aantal namen dat doorgegeven kan worden?

Er zit een maximum van twee naamdelen aan deze regeling. Als personen met een gecombineerde achternaam zelf kinderen krijgen dan kunnen zij in totaal voor deze kinderen ook maximaal twee naamdelen kiezen. Er zullen dan naamdelen vervallen om tot de gecombineerde achternaam te komen.