Achternaam voor uw kind kiezen

Het eerste kind van een getrouwd heterostel krijgt automatisch de achternaam van de man. Dit geldt ook als u samen een geregistreerd partnerschap hebt.

U kunt als ouders ook besluiten om het kind de achternaam van de moeder te geven. Dit moet u doorgeven aan de gemeente. Dit kunt u uiterlijk doen bij de geboorteaangifte. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van de volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Bij ongetrouwde ouders krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Als de vader het kind erkent, kunt u ervoor kiezen dat het kind de naam van de vader krijgt. De moeder moet hiervoor persoonlijk toestemming geven. De kinderen die hierna uit deze relatie worden geboren, krijgen dezelfde achternaam.

Als u lesbisch bent

Bent u lesbisch en krijgt u samen met uw vrouwelijke partner een kind? Dan gelden de volgende bepalingen:

  • U bent getrouwd of hebt samen een geregistreerd partnerschap. Is de zaaddonor onbekend en levert u een verklaring van de Stichting Donorgegevens aan? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de meemoeder. Dit is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. Kinderen die hierna worden geboren, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind. U kunt ook besluiten het kind de achternaam van de biologische moeder (de moeder die gebaard heeft) te geven. Geef dit uiterlijk bij de geboorteaangifte door aan de gemeente.
  •  Bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Of is een bekende zaaddonor de biologische vader? Uw kind krijgt automatisch de naam van de biologische moeder. Als de meemoeder het kind erkent, kunt u ervoor kiezen dat het kind haar achternaam krijgt. De biologische moeder moet hiervoor toestemming geven.

U mag de achternaam van uw kinderen nog 1 keer veranderen in die van de andere ouder. Dit mag als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet het kind zelf ook instemmen met de naamsverandering. Hier moet het kind voor tekenen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Wordt uw kind geboren in het buitenland en kunt u daar de achternaam niet zelf kiezen? Dan kunt u dit binnen 2 jaar na de geboorte in Nederland doen.
  • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.

Hoe geeft u de achternaam door aan ons?

Maak hiervoor online een afspraak. 

Afspraak maken

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de keuze van een achternaam op Rijksoverheid.nl.