Kind erkennen

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als niet-wettelijk ouder kunt u een kind erkennen. Dit kan alleen als het kind 1 wettelijk ouder heeft. De erkenning doet u persoonlijk bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Als u het kind erkent:

 • krijgt u een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind;
 • kan het kind uw achternaam krijgen;
 • krijgt het kind erfrecht;
 • krijgt u automatisch gezag over het kind. U mag dan beslissingen nemen voor het kind. Wilt u dit niet? Dan legt u samen met de moeder een verklaring af bij de erkenning.

Lees meer over het gezamenlijk gezag op de website van de Rijksoverheid.

U kunt het kind op 3 momenten erkennen:

 • Tijdens de zwangerschap. Het voordeel hiervan is dat u direct na de geboorte beslissingen mag nemen voor het kind. Wat er ook gebeurt. U krijgt een kopie van het erkenningsbewijs. Deze heeft u nodig voor de geboorteaangifte. 
 • Bij de geboorteaangifte. U mag dan niet direct na de geboorte beslissingen nemen voor het kind. Dat mag pas als u het kind erkend heeft bij de geboorteaangifte.
 • Na de geboorteaangifte.

Erkenning binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wordt het kind geboren terwijl u als man getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder? Dan heeft u automatisch zeggenschap over het kind. Erkenning is dan niet nodig. 

Bent u als vrouw getrouwd met de moeder of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan heeft u automatisch zeggenschap over het kind. Als er bij de geboorte van het kind een anonieme donorverklaring is, bent u ook automatisch juridisch ouder van het kind. Is er bij de geboorte geen anonieme donorverklaring, dan moet u als vrouw het kind erkennen.

Is toestemming nodig?

De moeder moet altijd toestemming geven voor erkenning van kinderen tot 16 jaar. Bij het eerste kind kan dit alleen persoonlijk. De moeder moet dan voor de erkenning mee naar de gemeente. Bij een volgend kind kan dit schriftelijk. 

Kind tussen 12 en 15 jaar

Een kind tussen de 12 en 15 jaar geeft zelf toestemming voor erkenning. Het kind moet voor de erkenning mee naar de gemeente. Het kind ondertekent het erkenningsbewijs. Net als de moeder.

Kind van 16 jaar of ouder

Een kind van 16 jaar of ouder geeft zelf toestemming voor erkenning. Het kind moet voor de erkenning mee naar de gemeente. Het kind ondertekent zelf het erkenningsbewijs. De moeder hoeft geen toestemming te geven. 

De moeder en de erkenner krijgen automatisch samen gezag over het kind. Wil de moeder dat niet? Dan moet ze aanwezig zijn bij de erkenning. Ze moet dan een verklaring over het gezag afleggen.

Wat kost het?

Het erkennen van een kind is gratis. Een uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 16,60.

Wat moet u meenemen?

 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner).
 • Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijk toestemming voor de erkenning geven.
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte.
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind toestemming geven voor de erkenning. Dit kan door mee te gaan naar de gemeente of door schriftelijk toestemming te geven.

Achternaam van uw kind

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. Vanaf 1 januari 2024 kan dit ook een gecombineerde achternaam zijn. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, wordt ook de achternaam voor volgende kinderen binnen dezelfde relatie. Lees meer op de pagina Achternaam kiezen voor uw kind.