Kind erkennen

Door een kind bij de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind.

 • Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
 • Bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de gemeente het kind erkennen. Zo wordt u wettelijk ouder van het kind. U kunt een kind al voor de geboorte erkennen.

U bent niet getrouwd, u heeft geen geregistreerd partnerschap en u krijgt een kind. Het kind krijgt automatisch de achternaam van de biologische moeder. Erkent de vader het kind? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind die achternaam krijgt. Datzelfde geldt ook voor de meemoeder. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Vanaf 1 januari 2023 krijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Extra informatie voor lesbische stellen:

 • Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van hen het kind mag erkennen.
 • Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee. Zo toont u aan dat de zaaddonor onbekend is.

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland

Dat kan voor of na de geboorte. Wilt u uw kind bij ons erkennen? Maak dan een afspraak.

Afspraak maken

Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren. Voor de naamkeuze geeft u de achternaam van uw (ongeboren) kind door aan de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder;
 • U bent geen familie van de moeder;
 • Er zijn niet al 2 ouders;
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning;
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig.

De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn:

 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze;
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.

Wat zijn de kosten?

De erkenning van een kind kost niets. Een uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 15,70.

Wat moet u meenemen?

 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner)
 • Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijk toestemming voor de erkenning geven.
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte.
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind toestemming geven voor de erkenning. Dit kan door mee te gaan naar de gemeente of door schriftelijk toestemming te geven.

Wilt u meer weten?