Gratis of tegen gereduceerd tarief

Gratis

U kunt in de gemeente Heerde gratis een huwelijk laten voltrekken of een partnerschap laten registreren. Dat kan op maandagochtend om 08.30 en om 09.00 uur.

De voltrekking, registratie of omzetting gebeurt in een spreekkamer van het gemeentekantoor van de gemeente Heerde. U maakt dus geen gebruik van een zaal en er wordt geen toespraak gehouden door de ambtenaar. 

Naast het paar kunnen alleen de wettelijk vereiste twee getuigen aanwezig zijn.

Vergeet niet tijdig te reserveren, want als het tijdstip al gereserveerd is, is het niet meer mogelijk om in die week gratis te trouwen of uw partnerschap te laten registreren.

Tegen gereduceerd tarief

U kunt in de gemeente Heerde tegen gereduceerd tarief een huwelijk laten voltrekken of een partnerschap laten registreren. Dat kan op maandagochtend om 10.00 uur.

De voltrekking, registratie of omzetting gebeurt in de trouwzaal van het Raadhuis.

Er mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn, inclusief het bruidspaar en de getuigen. Er wordt geen toespraak gehouden door de ambtenaar.

Kosten: € 117,55.

Vergeet niet tijdig te reserveren, want als het tijdstip al gereserveerd is, is het niet meer mogelijk om in die week tegen gereduceerd tarief te trouwen of uw partnerschap te laten registreren.

Voorwaarde

In beide gevallen geldt dat tenminste één van de partners in de gemeente Heerde moet wonen en staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).