Aangifte doen van een levenloos geboren kind

Is uw kind levenloos geboren of leefde uw kind maar kort? Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Uw kind is levenloos geboren

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt ‘een akte van geboorte (levenloos)’ op.

Uw kind heeft kort geleefd

Is uw kind in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u daar de aangifte van geboorte en de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden daar.

Aangifte doen

U maakt online een afspraak voor ‘Overlijdensaangifte’.

Afspraak maken

De aangifte van overlijden kost niets. Na de aangifte maken wij een akte van overlijden op. Hiervan wordt een uittreksel afgegeven. De kosten van het uittreksel zijn € 16,60.

Wie mag aangifte doen?

  • Een van de ouders.
  • Een uitvaartondernemer.
  • Iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid.
  • Medewerkers van het ziekenhuis.

Wat moet u meenemen naar de afspraak?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • De verklaring van de arts van het overlijden van het kind.

Toestemming voor begraven of cremeren

Om uw kind te kunnen begraven of cremeren heeft u toestemming van ons nodig. Dit noemen we een verlof tot begraven of cremeren. U krijgt dit direct bij de aangifte van overlijden van uw kind. Aangifte moet u daarom voor de begrafenis of crematie doen.

Een kind hoeft niet begraven of gecremeerd te worden als het kind na een zwangerschap van minder dan 24 weken levenloos wordt geboren. Of als het kind na een zwangerschap van minder dan 24 weken levend wordt geboren en binnen 24 uur na de geboorte overlijdt. Het kind mag wel begraven of gecremeerd worden. Op verzoek van de ouders kan dan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven. Voorwaarde is wel dat er een doktersverklaring of ander bewijs wordt overgelegd.

Meer informatie