Registratie van een levenloos geboren kind

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos wordt geboren. Een erkenning van het bestaan van hun kind door een officiële registratie in de Basisregistratie personen (BRP) kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking. Registratie gebeurt door de gemeente waar de ouders wonen.

Hoe werkt het?

Met een registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie.

Voor de in Nederland levenloos geboren kinderen is een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen. Deze akte wordt opgemaakt door gemeente waar het kind is geboren. Wanneer en na hoeveel weken zwangerschap het kind is geboren, is niet relevant voor de registratie in de BRP.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Een verzoek om registratie moet door elke ouder afzonderlijk worden gedaan. Het is niet mogelijk om voor een andere ouder een verzoek te doen.
  • Op het moment van de geboorte van uw kind stond u ingeschreven in Nederland.
  • U heeft na 1 oktober 1994 in Nederland ingeschreven gestaan.
  • U heeft een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind.

Uw kind laten registreren

Als uw kind levenloos is geboren

Heeft u al eerder aangifte gedaan maar staat uw kind nog niet in de BRP? Dan kan dit nog. Wanneer u maar wilt. Het maakt hierbij niet uit hoe lang geleden het is. Moet u nog aangifte doen? Registratie in de BRP kan direct als u aangifte doet, maar dat hoeft niet. 

Als uw kind kort heeft geleefd

Wij zetten uw kind automatisch in de BRP. Dit doen we na het opmaken van de geboorte- en overlijdensakte. U hoeft hier dus niets voor te doen.

Heeft uw kind lang geleden kort geleefd en werd het toen niet in de BRP gezet? U mag uw kind dan nog in de BRP laten zetten. Neem hiervoor contact met ons op. Bel naar 0578 - 69 94 94 om een afspraak te maken om uw kind te laten registreren in de BRP. De registratie gebeurt niet aan de balie, maar in één van onze spreekkamers.

Wat zijn de kosten?

Het registreren van gegevens in de BRP is gratis.

Meer informatie