Aangifte van overlijden doen

Als iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Kunt u zelf geen aangifte doen? Vraag of de begrafenisondernemer het voor u doet.

Als u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

U moet de aangifte van overlijden doen voor de begrafenis of crematie plaatsvindt.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. 

Kosten

De aangifte van overlijden kost niets. Op basis van de aangifte maakt de gemeente een akte van overlijden op. Hiervan wordt een uittreksel afgegeven. De kosten van het uittreksel zijn € 13,80 (prijspeil 2020).

Aanvraag

U doet aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Kunt u zelf geen aangifte doen? Vraag of de begrafenisondernemer het voor u doet.

Aangifte van overlijden online doen Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig. U kunt betalen via iDEAL of een creditcard (Visa of Mastercard).

Met dit formulier kunt u ook een begrafenis / crematie doorgeven.

Wilt u de aangifte niet online doen? Maak dan gebruik van het pdf-formulier Aangifte van overlijden doen (pdf, 51Kb).

U kunt de aangifte van overlijden ook aan de balie van het gemeentekantoor doen. Dit kan alleen op afspraak.

Let op: woont er na het overlijden niemand meer op het adres? Dan worden de afvalcontainers automatisch geblokkeerd. De containers worden dan niet geleegd. Wilt u toch dat het huishoudelijk afval wordt ingezameld? Neem dan telefonisch contact op.