Buurtbarbecue, straatfeest

Wilt u een buurtbarbecue of straatfeest organiseren? Dan moet u dit minimaal vier weken van te voren melden bij de gemeente. U kunt uw melding online doorgeven.

Buurtbarbecue of straatfeest melden U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u uw melding niet online doen? U kunt dan gebruik maken van het pdf-formulier buurtbarbecue of straatfeest melden (pdf, 71,7kb).

Voorwaarden

U moet tijdens de activiteit de volgende regels in acht nemen:

 • U moet tijdens de activiteit de nodige zorg voor de persoonlijke veiligheid van zowel de deelnemers als het publiek in acht nemen;
 • U moet het terrein in dezelfde staat achter laten als waarin het zich bij het in gebruik nemen evond;
 • Voorwerpen of goederen die voor de barbecue zijn gebruikt moeten na afloop direct worden verwijderd;
 • Eventuele aanwijzingen van de kant van politie en/of ambtenaren van de gemeente Heerde moeten direct worden opgevolgd;
 • Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten getroffen worden om te voorkomen dat de gemeente en/of derden schade lijden door het gebruik van deze toestemming;
 • Het geluidsniveau van de tot de activiteit behorende installaties en/of toestellen, mag gemeten er plaatse van de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer edragen dan 75 dB(A). Na 23.00 uur moet dit niveau teruggebracht worden tot 70 dB(A);
 • De barbecue moet uiterlijk om 24.00 uur beëindigd zijn;
 • De toestemming voor de barbecue kan worden ingetrokken als brandgevaar (bijvoorbeeld bij extreme droogte of sterke wind) te groot wordt geacht;
 • De barbecueopstelling moet voldoende stabiel zijn en mag niet te dicht op brandbaar materiaal en houtopstand geplaatst worden (tenminste 10 meter afstand);
 • In de directe nabijheid van de barbecue moet ten minste 1 schuimblusser met een inhoud van 6 liter aanwezig zijn (as- en kolenresten na afkoelen meenemen).

Afsluiting

Daarnaast gelden voor een eventuele afsluiting van de openbare weg de volgende aanvullende regels:

 • Er moet gebruik gemaakt worden van afzethekken en de benodigde verkeersborden.
  U kunt hiervoor contact op te nemen met het team Uitvoering, telefoonnummer (0578) 69 94 94;
 • De afsluiting geldt alleen voor het doorgaande verkeer en niet voor aanwonenden en bezoekers van aanwonenden. De bereikbaarheid voor politie, brandweer en ziekenvervoer moet gewaarborgd blijven;
 • De aanwonenden moeten tijdig van de afsluiting en de geplande activiteiten op de hoogte worden gesteld;

Tent

Aan een tent met een oppervlakte tot en met 25 vierkante meter worden geen eisen gesteld.

Aan een tent met een oppervlakte van 26 tot en met 50 vierkante meter worden de volgende standaard eisen gesteld:

 • De tent/overkapping dient vervaardigd te zijn van brandwerend materiaal;
 • U dient van de tent/overkapping het certificaat van de brandveiligheid van het tentdoek bij een eventuele controle van de brandweer te kunnen tonen;
 • Een eventuele controle van de brandweer moet worden toegestaan en aan de gestelde oorwaarden moet worden voldaan;
 • Tenminste 2 zijden van de tent moeten volledig open zijn;
 • Tot slot willen wij u adviseren rond de tent/ overkapping minimaal 3 meter vrije ruimte te creëren.