Regels buurtbarbecue, straatfeest

 • U moet tijdens de activiteit zorgen voor de veiligheid van de deelnemers en het publiek;
 • U moet aanwijzingen van de politie en/of ambtenaren van de gemeente Heerde direct opvolgen;
 • U moet maatregelen nemen om te voorkomen dat de gemeente Heerde en/of iemand anders schade lijdt;
 • U zorgt ervoor dat het geluidsniveau van installaties en/of toestellen die bij de activiteit worden gebruikt, niet meer dan 75 dB(A) is (gemeten ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen). Na 23.00 uur geldt een maximaal geluidsniveau van 70 dB(A);
 • U heeft in de directe omgeving van de barbecue minimaal 1 schuimblusser met een inhoud van 6 liter beschikbaar. Eventuele as- en kolenresten neemt u mee.
 • U gebruikt een barbecueopstelling die voldoende stabiel is. Deze mag niet te dicht op brandbaar materiaal of een houtopstand geplaatst worden: de afstand moet minimaal 10 meter zijn.
 • U moet de barbecue om uiterlijk om 24.00 uur stoppen;
 • U moet het terrein in dezelfde staat achter laten als waarin het zich bij het in gebruik nemen bevond;
 • U moet voorwerpen of goederen die voor de barbecue zijn gebruikt na afloop direct opruimen.

Wij kunnen de toestemming voor een barbecue intrekken als het risico op brand (bijvoorbeeld bij extreme droogte of sterke wind) te groot wordt ingeschat.

Afsluiting

Voor een afsluiting van de openbare weg gelden de volgende aanvullende regels:

 • U moet afzethekken en verkeersborden gebruiken.
  • U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer: via 0578 - 61 85 33.
 • De afsluiting geldt alleen voor het doorgaande verkeer en niet voor aanwonenden en bezoekers van aanwonenden. De bereikbaarheid voor politie, brandweer en ziekenvervoer moet gewaarborgd blijven;
 • De aanwonenden moeten tijdig van de afsluiting en de geplande activiteiten op de hoogte worden gesteld.

Tent

Aan een tent met een oppervlakte tot en met 25 vierkante meter worden geen eisen gesteld.

Aan een tent met een oppervlakte van 26 tot en met 50 vierkante meter worden de volgende eisen gesteld:

 • U gebruikt een tent/overkapping die gemaakt is van brandwerend materiaal;
 • U moet een certificaat van de brandveiligheid van het tentdoek kunnen tonen;
 • U moet een eventuele controle van de brandweer toestaan;
 • U houdt minimaal 2 zijden van de tent volledig open;
 • U houdt rond de tent/ overkapping minimaal 3 meter vrije ruimte (advies).

Terug naar de hoofdpagina.