Dropping of georganiseerde wandeltocht

Wilt u tussen zonsondergang en zonsopkomst een dropping of georganiseerde wandeltocht organiseren in een bos, op een heideveld of ander natuurgebied? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

Voorwaarden

 • U geeft uw melding minimaal 4 weken voorafgaand aan de activiteit door.
 • U houdt zich tijdens de activiteit aan de regels.

Kosten

Het doen van een melding kost niets.

Aanvraag

Dropping of georganiseerde wandeltocht melden Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u uw melding liever schriftelijk doen? Dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier:

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het doen van de melding:

 • Een omschrijving van de activiteit.
 • De locatie van de activiteit.
 • De datum en de begin- en eindtijd van de activiteit.
 • Het verwachte aantal bezoekers.

Procedure

 • Als u een melding heeft gedaan, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige melding ontvangt u een verzoek om de melding aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de melding niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw melding niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw (complete of correcte) melding aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.