Regels dropping of georganiseerde wandeltocht

U moet zich tijdens een dropping of georganiseerde wandeltocht aan de volgende regels houden:

 • U volgt eventuele aanwijzingen van de bosbeheerder en de politie op.
 • U toont op verzoek van de bosbeheerder of politie een kopie van deze melding.
 • U stopt om uiterlijk 00.00 uur met uw activiteit.
 • U komt alleen op particuliere terreinen als u toestemming heeft van de grondeigenaren.
 • U verstoort de aanwezige flora en fauna niet.

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht aan of veroorzaakt door derden, die direct of indirect voortvloeit uit de organisatie van de activiteit.

Aanvullende regels

Daarnaast gelden voor het gebruik van gemeentelijke bossen de volgende aanvullende regels:

 • Uw activiteit kan alleen gehouden worden in het bosgebied tussen de Kooiweg, de Wezeweg en de Schaapskooi.
 • U mag tijdens de activiteit niet afwijken van de wegen en paden.
 • U kunt in de periode van volle maan geen activiteit houden in verband met de jacht.
 • U zorgt voor de veiligheid en begeleiding van de deelnemers.
 • U moet erop toezien dat de deelnemers zich tijdens de avondactiviteit netjes gedragen, geen gevaar en/of schade veroorzaken en de (nacht)rust in het bos niet verstoren.
 • Minderjarigen moeten onder begeleiding en toezicht van een meerderjarige zijn.
 • Voorwerpen, goederen of markeringen die voor/bij de avondactiviteit zijn gebruikt, moeten na afloop direct opgeruimd worden. Afval moet ook direct opgeruimd worden.
 • U mag geen markeringen aanbrengen met bijvoorbeeld spijkers, nietjes of punaises.
 • U mag geen motorvoertuigen en/of geluidsapparatuur gebruiken tijdens avondactiviteit.

Terug naar de pagina Dropping of georganiseerde wandeltocht melden.