Gevonden en verloren voorwerpen

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Doe dan een melding bij ons via www.verlorenofgevonden.nl. Op deze website kunt u ook zelf kijken of uw voorwerp al is gevonden.

Een gevonden of verloren voorwerp melden 

Een verloren voorwerp zoeken

Gevonden voorwerpen kunt u naar ons brengen of zelf bewaren

Wij bewaren het voorwerp zolang als het nodig is. Wilt u het voorwerp thuis bewaren? Dan geldt een bewaartermijn van tenminste 1 jaar. Wij sturen u een bericht als de eigenaar zich meldt of wanneer de bewaartermijn is vervallen. Heeft niemand zich gemeld als eigenaar, dan wordt u in principe eigenaar van het voorwerp.

Wij zorgen voor contact tussen vinder en eigenaar als een voorwerp is gevonden. Als het voorwerp kan worden opgehaald op het gemeentekantoor, kunt u een afspraak maken via 0578 - 69 94 94. Neem dan wel uw legitimatiebewijs mee.

Wat moet u doen bij vermissing van een reisdocument?

Doe dan een melding bij de gemeente. Dan kan via het formulier op de pagina Vermissing of beschadiging van een reisdocument.

Heeft u een vraag?

Stuur dan een e-mail naar gemeente@heerde.nl. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 0578 - 69 94 94.