Boom kappen

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. U heeft hiervoor mogelijk een vergunning nodig. Voor stevig snoeien geldt dit ook.

Controleer in het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

Omgevingsloket

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn € 100,00.

Een vergunning aanvragen

Dit kan in het Omgevingsloket. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

Omgevingsloket.

Wat doen wij met uw aanvraag?

  • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
  • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
  • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
  • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
  • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 6 weken.
  • U ontvangt een beslissing op uw aanvraag.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Laat het ons weten. Bel of mail ons. Wij kunnen ons besluit dan toelichten. Ook kunt u officieel bezwaar maken. Dit heet een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen 6 weken na de verzenddatum van ons besluit. 

Als u een boom wilt kappen, kunnen anderen hier bezwaar tegen maken. Binnen 4 weken na het verlenen van de vergunning, kunnen zij bezwaar maken en een voorlopige voorziening aanvragen. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd, mag u niet beginnen met het kappen van de boom.  

Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.