Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft.

Controleer of u een vergunning nodig heeft

Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. U kunt dit controleren met de vergunningcheck van het omgevingsloket. Als blijkt dat u voor uw (bouw)plan geen vergunning nodig heeft, dan kunt u uw plannen realiseren zonder hiervoor contact op te nemen met de gemeente.

De gemeente is een pilot gestart met BLITTS. Hiermee kunt u ook controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Als u geen vergunning nodig heeft, kunt u tegen betaling een verklaring krijgen waarin staat dat uw bouwwerk vergunningvrij is. Als u wel een vergunning nodig hebt dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via BLITTS.

BLITTS is geschikt voor kleine bouwwerkzaamheden bij woningen. Denk hierbij aan een dakkapel, erfafscheiding, aanbouw, bijgebouw of het plaatsen van zonnepanelen.

Via de postcodecheck in BLITTS kunt u kijken of uw adres binnen de pilot valt en of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Lees de aanvullende informatie of ga direct naar BLITTS.

BLITTS starten

Als u bouwactiviteit wel vergunningplichtig is en uw bouwplan en/of adres valt niet binnen de pilot, dan heeft u drie opties:

Plan een informatiegesprek

U kunt een informatiegesprek aanvragen als u nog geen uitgewerkt plan of alleen algemene vragen heeft. U wilt bijvoorbeeld informatie inwinnen over:
•    welke welstandscriteria gelden voor uw bouwplan;
•    wat de regels zijn van het bestemmingsplan;
•    de omgevingsvergunningprocedure.

Voor het maken van een afspraak voor een informatiegesprek kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0578) 69 94 94. Een informatiegesprek duurt maximaal een uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Vanwege de coronacrisis vindt een gesprek (in eerste instantie) telefonisch plaats.

Let op: in de periode tot en met 4 januari 2021 worden geen informatiegesprekken gehouden. U kunt wel een informatiegesprek inplannen op een moment na 4 januari 2021.

Dien een conceptaanvraag in

Het doorlopen van de formele procedure kost tijd en geld en brengt onzekerheden met zich mee. Het gebeurt nogal eens dat een (bouw)plan tijdens de rit gewijzigd moet worden, omdat de vergunning niet verleend kan worden of omdat de aanvrager bij nader inzien toch een ander plan wil. Omdat de gemeente Heerde vaak is gebonden aan strakke beslistermijnen moet de vergunning dan soms ‘noodgedwongen’ geweigerd worden.

Het indienen van een conceptaanvraag doet u ook als u verwacht dat voor uw plan een bestemmingsplanherziening, -wijziging of –uitwerking nodig is. Bekijk in dat geval dan ook eens de informatie over uitnodigingsplanologie.

Het indienen van een conceptaanvraag voorkomt onnodige tijd- en geldverspilling en ergernis:
•    u krijgt zo snel de nodige zekerheid over de haalbaarheid van het (bouw)plan, al voordat het plan volledig is uitgewerkt;
•    het voorkomt achteraf onverwachte problemen en/of teleurstellingen.

Wat een conceptaanvraag kost is afhankelijk van de ingediende aanvraag. Voor informatie hierover kunt u kijken in de tarieventabel van de legesverordening. Dit bedrag wordt bij het indienen van de omgevingsvergunningaanvraag verrekend. Een conceptaanvraag heeft dan geen directe financiële consequenties voor u.

Het resultaat van de conceptaanvraag (pdf, 50,8KB) is een voorlopig oordeel en een indicatie van de mogelijke onderzoeksaspecten. Dit voorlopige oordeel is geen ‘in rechte aanvechtbaar besluit’. U kunt er ook geen keiharde verwachting aan ontlenen dat de omgevingsvergunning of de bestemmingsplan herziening, -wijziging of –uitwerking daadwerkelijk zal worden verleend.

Het voorlopige oordeel geeft aan op welke wijze de gemeente Heerde denkt te kunnen besluiten bij de genoemde formele procedures.

Wilt u weten hoe u een conceptaanvraag indient? Lees dan de informatie over het indienen van een conceptaanvraag.

Vraag de omgevingsvergunning aan

U vraagt de vergunning aan bij het omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig. Bijlagen, zoals tekeningen, kunt u digitaal bijsluiten.