Onderwijs en opvang

 • Kinderopvang

  De kinderopvang is een plek waar uw kind kan spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen. Dat kan bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (2-4 jaar). Of bij een gastouder thuis.

 • Leerplicht: kansen voor alle kinderen en jongeren

  Kinderen hebben recht op onderwijs. Op school krijgen ze de kennis en de hulpmiddelen om zich te ontwikkelen naar (meer) zelfstandigheid. Daarom moeten alle kinderen tussen 5 en 16 jaar naar school. Dit heet leerplicht.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de reiskosten of aangepast vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen.

 • Studietoeslag

  Een studietoeslag is voor scholieren of studenten van 15 jaar of ouder die door een ziekte of beperking geen geld kunnen bijverdienen om de studiekosten te betalen. Met deze studietoeslag stimuleren we studenten een diploma te behalen en zo de kans op een baan te vergroten.

 • Scholen in Heerde

  Bekijk het overzicht van scholen in de digitale gemeentegids.