Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de reiskosten of aangepast vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen.

Vergoeding voor leerlingenvervoer

Bij een vergoeding voor leerlingenvervoer gaat het om de vervoerskosten van uw kind tussen het verblijfadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de gewenste soort en richting. Dit kan een school voor (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs zijn.

U kunt een vergoeding krijgen voor vervoer per fiets, openbaar vervoer, eigen vervoer, taxi of busje. Of u een vergoeding krijgt en hoe hoog die vergoeding is, hangt af van de situatie van u en uw kind.

Aangepast leerlingenvervoer

Vervoer per taxi of busje heet aangepast leerlingenvervoer. In Heerde verzorgt PlusOV het leerlingenvervoer. PlusOV is een regionale vervoerscentrale van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen.

Als u een vervoersvoorziening toegewezen krijgt, neemt PlusOV contact met u op om concrete afspraken te maken.

Voorwaarden

•    Het hoofdverblijf van uw kind is in de gemeente Heerde. Daarbij maakt het niet uit of u als ouder of verzorger zelf in een andere gemeente staat ingeschreven.
•    De afstand tussen het verblijfadres van uw kind en de dichtstbijzijnde toegankelijke school is meer dan 6 kilometer.

Wat u moet weten

Wij beoordelen elk verzoek om een vergoeding voor leerlingenvervoer individueel.

Leerlingenvervoer is mogelijk voor een leerling:

 • van het speciaal onderwijs (SO).
 • van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) verder dan 6 kilometer van het woonadres.
 • van een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) verder dan 6 kilometer van het woonadres.
 • met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap op regulier basisonderwijs. 
 • met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap op regulier voortgezet onderwijs.
 • van een school voor basisonderwijs op basis van levensbeschouwelijke- of geloofsovertuiging verder dan 6 kilometer van het woonadres.

Kosten 

Wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding voor leerlingenvervoer kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit is afhankelijke van uw situatie.

Een aanvraag indienen

Dit kan met het volgende formulier:

Tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen

Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

 • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
 • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Als u het ingescande aanvraagformulier per e-mail aan ons stuurt, wilt u dan de bewijsstukken zoveel mogelijk samenvoegen tot 1 document?

Let op: het ingevulde aanvraagformulier moest op zijn laatst op maandag 3 juni 2024 bij ons binnen zijn.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. 
 • Wij toetsen uw (volledige) aanvraag aan de Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerde 2020.
 • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. 
 • U ontvangt een brief (beschikking) waarin staat of en zo ja, welke vervoersvoorziening wij hebben toegekend.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar

Vragen en wijzigingen doorgeven

 • Voor vragen over en wijzigingen van een vervoersvoorziening kunt u contact opnemen via vervoer@heerde.nl of 0578 - 69 94 99.
 • Om te melden dat een kind niet mee gaat (vanwege bijvoorbeeld ziekte of tandartsbezoek) of voor vragen over het vervoer zelf (een kind is bijvoorbeeld niet opgehaald, te laat teruggebracht of er zijn problemen in de bus) kunt u bij PlusOV terecht.

Declareren vervoerskosten

Voor het declareren van de vervoerskosten ontvangt u een declaratieformulier.