Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. U kunt een VOG online aanvragen bij Justis als uw werkgever eHerkenning heeft. U ontvangt de VOG meestal binnen 4 weken per post van Justis.

VOG aanvragen bij Justis

VOG aanvragen bij de gemeente

Als uw werkgever geen eHerkenning heeft of niet voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente.

VOG aanvragen bij de gemeente  Let op: u moet een scan meesturen van een ingevuld aanvraagformulier VOG.

Wilt u de VOG niet online aanvragen? Vraag dan persoonlijk een VOG aan op het gemeentekantoor. Hiervoor moet u een afspraak maken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee en een ingevuld aanvraagformulier VOG.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt de screeningsautoriteit Justis of dit invloed heeft op uw nieuwe baan.

Wat kost een VOG?

  • VOG aanvragen bij Justis: € 33,85.
  • VOG aanvragen bij de gemeente: € 41,35.

Staat nu niet ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? 

Doe uw aanvraag rechtstreeks bij Justis.

Wie kunnen een gratis VOG aanvragen?

Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken. Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling voor een gratis VOG, kunnen zich aanmelden via www.gratisvog.nl.

Bedrijven kunnen ook een VOG aanvragen

Doe uw aanvraag rechtstreeks bij Justis.

Meer weten?

Lees dan de informatie op de website van Justis