Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. U kunt een VOG online aanvragen bij Justis als uw werkgever eHerkenning heeft. U ontvangt de VOG meestal binnen 4 weken per post van Justis.

VOG aanvragen bij Justis

Als uw werkgever geen eHerkenning heeft of niet voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente.

VOG aanvragen bij de gemeente  Let op: u moet een scan meesturen van een ingevuld aanvraagformulier VOG.

Wilt u de VOG niet online aanvragen? Vraag dan persoonlijk een VOG aan op het gemeentekantoor. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt een geldig identiteitsbewijs mee en een ingevuld aanvraagformulier VOG.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt de screeningsautoriteit Justis of dit invloed heeft op uw nieuwe baan.

Kosten

  • VOG bij Justis: € 33,85. Bij uw online aanvraag betaalt u deze kosten rechtstreeks via iDEAL.
  • VOG via gemeente: € 41,35. U betaalt de VOG op het gemeentekantoor.

Niet ingeschreven?

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u uw aanvraag rechtstreeks bij Justis.

Gratis VOG

Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, kunnen gratis een VOG aanvragen. Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling voor een gratis VOG, kunnen zich aanmelden via www.gratisvog.nl.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent het gedrag aanvragen. De aanvraag kan rechtstreeks worden ingediend bij Justis.

Meer informatie