Uittreksels en bewijzen

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de gemeente Heerde. U kunt een uittreksel online en op het gemeentekantoor aanvragen.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de registers van de burgerlijke stand. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand online en op het gemeentekantoor aanvragen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist, of wanneer u gaat trouwen. U kunt het bewijs online en op het gemeentekantoor aanvragen.

 • Bewijs van in leven zijn (= attestatie de vita)

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. U kunt het bewijs van in leven zijn online en op het gemeentekantoor aanvragen.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken.

 • Handtekening laten legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is.