Onderwerpen

Jong vaardig in bewegen Gezond ouder worden Vitale sportaanbieders

Motorische vaardigheid (competentie) is een belangrijke voorspeller van een leven lang bewegen (gedrag). Al jaren neemt de motoriek, door te weinig beweging, van de Nederlandse jeugd af.

Jong geleerd is oud gedaan. Alles wat je aandacht geeft groeit. Het voldoende en goed bewegen van het kind verdient de aandacht, voor nu en de toekomst.

In Heerde investeren we van jongs af aan in een beweeglijn waarin kinderen in diverse opvoedmilieus (thuis, school, opvang, sport) uitgedaagd en uitgenodigd worden te leren bewegen.

We investeren in bewustwording en bekwaamheid in de opvoedmilieus en organiseren beweeglijnen op ieder niveau.

Een samenwerking van kinderfysiotherapeuten, scholen, opvangorganisaties, buurtsportcoaches en sportverenigingen zet zich hiervoor in.

Heerde vergrijst (en kent een grijze druk van 44%). Dat levert grote gezondheids- en zorguitdagingen op. Een uitdagende fysieke en sociale leefomgeving die uitnodigt tot bewegen kan een betekenisvolle preventieve waarde hebben.

De bijdrage die dat oplevert voor de zelfredzaamheid (langer zelfstandig wonen) en zorgdruk (minder zorgbehoefte- en kosten) rechtvaardigt investeren.

In Heerde investeren we in activiteiten en ruimte die vitale en kwetsbare senioren uitdagen meer en langer in beweging te zijn.

We investeren in gerichte programma’s die zowel door de doelgroepen als door de zorgketen goed gevonden worden.

Een samenwerking van zorgprofessionals (1e en 2e lijn), zoals woonzorgvoorzieningen, welzijnswerk, buurtsportcoaches en sportaanbieders, zet zich hiervoor in.

Sportverenigingen zijn een belangrijke basisvoorziening. Maar ze hebben een onzekere toekomst. Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

In Heerde werken we samen aan een stabiele, positieve basis. Met aandacht voor sociaal veilige sport, inclusie en een bekwaam kader.

We investeren in gerichte verenigingsondersteuning die dichtbij en betekenisvol is voor club en kader. De gemeente faciliteert een clubkadercoach.

Een samenwerking van de aanvoerders van ‘Jong Vaardig’ en ‘Vitaal Vergrijzen’, het Platform Sport en de lokale sportverenigingen (en mogelijk een partnergemeente) zet zich hiervoor in.

Terug naar de hoofdpagina